Coaching voor hoog sensitieve kinderen & volwassenen  

Zit jouw Hoog Sensitiviteit je in de weg? 

Als je hoog sensitief bent kun je dit als last ervaren. Je voelt, ziet, ruikt of hoort meer dan iemand die niet hoog sensitief is. Doordat je zenuwstelsel gevoeliger en je prikkel verwerking anders is dan bij iemand die niet hoog sensitief is, kun je klachten krijgen. Bij kinderen zie je dat vaak terug doordat ze zich druk gaan gedragen, of juist erg terug getrokken zijn. Kinderen die hoog sensitief zijn worden nieuwetijdsekinderen genoemd. Bij kinderen die ouder worden kan het gedrag veranderen in faalangst of al zo geblokkeerd zijn waardoor ze moeite hebben contact te maken met leeftijdsgenoten. Bij volwassenen uit zich dit vaak in een burn out.


Opvoeden in deze tijd is niet altijd even gemakkelijk. Heel vaak staan we met onze handen in het haar en vraag je je af "Wat moet ik hier nu weer mee?". Hulp zoeken wordt dan vaak gezien als falen. Heel vaak krijg ik te horen, had ik maar eerder aan de bel getrokken. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Dat je kind zich lekker in zijn vel voelt. Waardoor alles beter loopt, thuis en op school. 


Als volwassenen wil je ook graag lekker in je vel zitten. Een burn out is een moeilijke periode. Je komt weer helemaal terug bij jezelf en dat kan heel pijnlijk zijn. Deze periode heb je hulp nodig. Zonder hulp is het eigenlijk niet mogelijk om weer jezelf te worden.


In mijn praktijk ga ik samen met jou aan de slag, op een holistische manier, om je weer lekker in je vel te laten voelen. 


Wat is holistisch werken?

Holistisch wil zeggen: alles is met elkaar verbonden.

De gedachte is dat ieder mens bestaat uit Geest, Ziel en Lichaam en dat de Geest en de Ziel alleen maar via het Lichaam kunnen laten weten als er onbalans plaats vindt: met als gevolg dat het Lichaam een 'klacht' ervaart of een bepaald gedrag vertoont.

Binnen het Holistisch Werken kijken we dus niet alleen naar de klacht, maar veel meer naar de oorsprong.
Wat zou er gebeurt kunnen zijn, waardoor het Lichaam zich voelt, zoals het nu voelt? En, hoe komt dat weer in balans?

Ieder mens is uniek en heeft een andere kijk op de wereld. De oplossing voor eenzelfde klacht bij twee verschillende mensen kan dus totaal verschillend zijn.

Vanuit de holistische visie werk ik veel met het lijf. Het lijf vertelt veel meer dan waar we  nog amper bij stil staan. Elke spier die gespannen staat heeft een verhaal. Waar we als kind nog heel goed waren in het voelen van ons lijf, de pijntjes, de krampjes, de weerzin, de tegenstand, de acceptatie zijn we dat als volwassenen verleerd. Gedurende ons leven raken we ook gewend aan de verkrampingen in ons lijf. Holistisch werken leert ons weer te luisteren naar wat ons lijf te vertellen heeft. Om te kunnen waarnemen wie jij werkelijk bent of wat jij voor een kind in huis hebt rondlopen en welke benadering en oefeningen bij jou passen werkt de visie van het holistisch werken heel verhelderend. Het holistisch denken gaat er vanuit dat een ervaring op verschillende niveaus binnen komt. Het ligt er dus maar aan welk niveau bij jou de voorkeur heeft, hoe het een ervaring beleefd. Ook gaat het holistisch denken er vanuit dat je je lijf op verschillende manieren kunt ervaren.

Volgens het holistisch denken ervaren wij als mens op vier niveaus. Deze niveaus hebben ook ieder een eigen manier van communiceren. Vanuit mijn visie geef ik uitleg en richting aan de vier niveaus.

  • Het eerste niveau is het lichaam. Ervaringen komen binnen via de zintuigen.
  • Het tweede niveau is het denken. Ervaringen komen binnen via denken, analyseren en bewustwording.
  • Het derde niveau is ons gevoel. Ervaringen komen binnen via emoties, voelen, dromen, herinneren.
  • Het vierde niveau is energie. Energie hoort te stromen en zorgt er voor dat we goed in onze vel zitten. Energie verbind ons met alles wat leeft.

Tijdens het opgroeien doet een kind in al deze vier verschillende lagen ervaringen op. Zo wordt een specifieke, en voor het kind unieke waarneming vastgelegd. In welke mate elk niveau aangesproken wordt is per kind verschillend en is bepalend voor de belevingswereld van het kind. Een kind dat meer op het lichamelijke niveau ervaart zal een gebeurtenis op een hele andere manier navertellen als een kind dat vooral op het denk niveau ervaart.

Tijdens het opgroeien komen de lagen niet allemaal tegelijk aan bod. Bijvoorbeeld: het echte abstract denken komt pas tot stand in de pubertijd. Dat betekent dat een kind voor de pubertijd nog vooral op het niveau lichaam en niveau gevoel werkt. Het denken wat een kind voor de pubertijd laat zien is meer een communicatie vanuit het gevoel dan vanuit het denken. Als een ouder niet weet dat een kind vanuit zijn gevoel praat of zelf niet goed om kan gaan met zijn gevoel dan kunnen hier problemen ontstaan in de communicatie tussen ouder en kind. Meer informatie beschrijf ik in mijn boek “Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen”. 

Gedurende ons leven worden deze niveaus beïnvloed door opgelopen trauma’s, verwondingen of onopgeloste conflicten. Deze trauma’s, verwondingen en onopgeloste conflicten verstoren de opname en uitwisseling van en tussen de niveaus. Een kind kan dan nog steeds normaal functioneren maar de onopgeloste pijn of het verdriet blijft in het gevoel hangen. Op het gevoelsniveau zit namelijk de herinnering. 

Als een emotie of trauma niet wordt verwerkt, wordt de gebeurtenis verdrongen. Op de achtergrond blijft deze echter aanwezig en kan het hele leven beïnvloeden. Zo kan een volwassen persoon reageren als een kind van vier jaar, omdat de emotie die in het vierde jaar is opgedaan niet is verwerkt en dus nog steeds actief is. Het is een gewoonte patroon gaan vormen, ofwel een programma van perceptie.


Wil jij op een holistische manier van je klachten afkomen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?  Maak dan een afspraak en bel 0625322409 of mail naar info@praktijkheartandmind.nl of laat een bericht achter via het contactformulier .